• Art (Painting)

Den nya renässansen inom konsten

[The new renaissance in art]

Isaac Grünewald

Edition originale du manifeste

Discourse held at the Aesthetic association in Uppsala, april 1918. GRÜNEWALD, ISAAC. Den nya renässansen inom konsten. Föredrag hållet på estetiska föreningen i Uppsala, april 1918. Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1918, p. 3-44
Revendication explicite du genre manifestaire
Yes
Conformité de la définition
Yes
Sweden 1918 | Oral